2024-04-23 08:24Pressmeddelande

Hernö Gin offentliggör utfall i emission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

Hernö Gin AB (”Hernö Gin” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den Företrädesemission av B-aktier som styrelsen beslutade om med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 27 mars 2023 (”Emissionen”). Emissionen har tecknats till totalt cirka 79%, varav cirka 37% tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 63% tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 35,5 MSEK före emissionskostnader.

 

Utfallet i Emissionen 

Teckningsperioden i Företrädesmissionen avslutades den 19 april 2024. Det slutliga utfallet visar att 917 738 aktier (motsvarande cirka 37%) har tecknats med stöd av teckningsrätter och 1 531 180  aktier (motsvarande cirka 63%) har tecknats utan stöd av teckningsrätter. 

 

Emma Edfors, VD-kommentar
- Vi är mycket nöjda över resultatet i Emissionen. Vi kan konstatera att vi denna gång tog in 306% mer än i vår senaste emission om 11,6 miljoner. Det är ett kvitto på att intresset för oss är stort och att vi har en trogen skara befintliga aktieägare. Nu får vi dessutom välkomna många nya aktieägare vilket känns fantastiskt, säger Emma Edfors, VD på Hernö Gin.  

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 2 448 918 B-aktier, från 25 754 000 B-aktier till 28 202 918 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 38 264 SEK, från 600 125 SEK till 638 389 SEK. Emissionen medför en utspädning om cirka 6% för befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen.

 

Tilldelning

Tilldelning har skett i enlighet med vad som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 19 mars 2024 med anledning av Emissionen (”Prospektet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. 

 

För ytterligare information kontakta:
Emma Edfors, VD, Hernö Gin AB 


E-mail: emma@hernogin.com  

 


Om Hernö Gin

Hernö Gin är världens ledande producent av hantverksmässigt framställt gin. Stolta pionjärer som startade Sveriges första gindestilleri 2011. Allt började med en passion för den ädla spritdrycken med dominerande smak av enbär och drömmen om att skapa gin. En resa som tog Hernö Gins grundare Jon Hillgren till platser och gindestillerier världen över i sitt sökande efter kunskap och ginspiration. Till sist bosatte han sig i den lilla byn Dala nära Härnösand i Höga Kusten, Sverige. Hernö Gin skapar världens mest prisbelönta gin med naturliga och ekologiska örter och kryddor i de handslagna kopparpannorna Kierstin, Marit och Yvonne. Måna om hantverket, transparens i alla led och med fokus på kvalitet, har Hernö Gin siktet inställt på att föra premiumginkulturen in i allas vardagsrum.


Kontakt

Emma Edfors
CEO
Emma Edfors