2024-04-15 12:21Nyheter

Hernö Gin publicerar tillägg till prospekt med anledning av publicering av årsredovisning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Hernö Gin AB (”Hernö Gin” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 mars 2024 (FI Dnr 23-35132), samt offentliggjordes den 19 mars 2024 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på Bolagets samt Finansinspektionens respektive hemsida.

Prospektet upprättades med anledning av Bolagets företrädesemission av B-aktier om cirka 44,95 MSEK som publicerades den 19 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Hernö Gin AB den 28 mars 2024 har publicerat sin reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Därutöver görs tillägget för att rätta vissa felskrivningar i prospektet. Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår från och med den 28 mars 2024 till och med den 19 april 2024.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 17 april 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm eller via e-post till emittentservice@aktieinvest.se. Investerare som anmält sig för teckning genom bank/förvaltare ska kontakta dem för återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver ej vidta några åtgärder. 

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på hernogin.com/em24

För ytterligare information kontakta:
Emma Edfors, VD Hernö Gin AB 

E-mail: emma@hernogin.com  


Om Hernö Gin

Hernö Gin är världens ledande producent av hantverksmässigt framställt gin. Stolta pionjärer som startade Sveriges första gindestilleri 2011. Allt började med en passion för den ädla spritdrycken med dominerande smak av enbär och drömmen om att skapa gin. En resa som tog Hernö Gins grundare Jon Hillgren till platser och gindestillerier världen över i sitt sökande efter kunskap och ginspiration. Till sist bosatte han sig i den lilla byn Dala nära Härnösand i Höga Kusten, Sverige. Hernö Gin skapar världens mest prisbelönta gin med naturliga och ekologiska örter och kryddor i de handslagna kopparpannorna Kierstin, Marit och Yvonne. Måna om hantverket, transparens i alla led och med fokus på kvalitet, har Hernö Gin siktet inställt på att föra premiumginkulturen in i allas vardagsrum.


Kontakt

Emma Edfors
CEO
Emma Edfors