2022-03-29 07:06Pressmeddelande

Hernö Gin klar för notering av aktien på reglerad marknad inom tre år.

Winter, Dala, Hernö Gin distillery.

Hernö Gins styrelse har beslutat att påbörja resan mot en notering av bolagets aktier på en reglerad marknadsplats för handel med värdepapper. Noteringen av Hernö Gin kommer att ske inom tre år. Som en del av denna resa genomför bolaget en nyemission som öppnar i dag. Nyemissionen syftar till att sprida ägarbilden ytterligare i bolaget inför noteringen samt finansiera två aktuella projekt som ligger i närtid: Etablering av fler egna barer, en stad i taget, samt installation av solceller i destilleriet i Dala som ett steg mot hållbarhetsmålet att bli självförsörjande på el.

Notering av Hernö Gin på reglerad marknad inom tre år.
Hernö Gin har i dag cirka 3 000 aktieägare. Allt från passionerade ginentusiaster till privatpersoner och företag med större engagemang i bolaget. Sedan en tid tillbaka har en eventuell introduktion av aktien på reglerad marknad diskuterats i bolagets styrelse. Beslut är nu fattat om en sådan introduktion av Hernö Gin AB (publ.) inom tre år.

– Genom att introducera Hernö Gins aktie på en reglerad marknad vill vi främja en fortsatt tillväxt i bolaget. Noteringen kommer att underlätta handel mellan befintliga ägare, möjliggöra ägande vis ISK eller kapitalförsäkring samt ge en större möjlighet att välkomna nya investerare och därmed ge ytterligare ägarspridning. Vi ser också noteringen som en tydlig kvalitetsstämpel på bolaget, säger Jon.

Etablering av Hernö Gin Bar på fler orter.
Hernö Gin planerar att öppna varumärkesbarer i fler städer efter den lyckade etableringen av Hernö Gin Bar i Stockholm förra året. Detta som ett svar på marknadens efterfrågan samt i syfte att stärka Hernö Gins marknadsposition ytterligare.

– Vår kärnverksamhet är att skapa världens bästa gin med siktet inställt på att introducera premiumginkulturen i allas vardagsrum. Genom att öppna fler varumärkesbarer stärker vi vår position som Sveriges ledande ginproducent och når fler som vill upptäcka premiumginkulturen, säger Jon Hillgren, vd och grundare av Hernö Gin.

Samtidigt som Hernö Gin Bar i Stockholm och på framtida orter är marknadsföringskanaler för Hernö Gin så ska verksamheterna bära sina egna kostnader och generera vinst. Hernö Gin Bar som öppnade på Hornsgatan 1 i Stockholm i september 2021 visade positiva siffror redan det första hela kvartalet samma år. Omsättningen under året uppgick till 3,8 mnkr och Q4 visade ett positivt resultat på 161 tkr.

– Satsningen har tagits väl emot av marknaden med positiva reaktioner från gäster och i början på 2022 utökade vi verksamheten med lunchservering. Vi håller även ginprovningar, cocktailprovningar och Stockholm Gin Walk, berättar Elin Sahlman, projektledare och ansvarig för etableringen av Hernö Gin Bar.

Investering i solel för en mer hållbar elförsörjning.
Med den långsiktiga målsättningen att bli självförsörjande på el vid destilleriet i Dala planerar Hernö Gin att investera i en anläggning för solenergi som i steg ett kommer att säkerställa produktionen av merparten av Hernö Gins årsförbrukning av el.

– Hernö Gin köper sedan tidigare el från förnybara källor som vind och vatten. Med egen anläggning för solel kommer företaget att uppnå större ekonomisk hållbarhet med bättre kontroll på elkostnader i en framtid med osäkra priser, berättar Jon.

Den planerade investeringen beräknas ge en kapacitet om cirka 120 000 kWh per år vilket är 80 procent av Hernö Gins elförbrukning 2021. Solcellerna beräknas tas i drift under 2022.

– Hernö Gin är Sveriges ledande gindestilleri och vi fortsätter växa såväl här hemma som internationellt. Nu välkomnar vi nya ägare att vara med på resan. Jag har den stora glädjen att berätta att en notering av aktien på en reglerad marknad kommer att ske inom tre år och att i dag öppna Hernö Gins nyemission med teckningstid fram till den 2 maj, avslutar Jon.

Snabba fakta.
• Hernö Gin är Sveriges ledande gindestilleri.
• Hernö Gin är den femte största spritproducenten i Sverige enligt Systembolaget.
• Hernö Gin ökade försäljningen i Sverige med 28 procent 2021.

Hernö Gin, puffar med ekonomiska fakta om året 2021.

Nyemission med öppning i dag.
• Teckningstid: 29 mars – 2 maj 2022.
• Mer information/Teckna här: www.aktieinvest.se/emission/hernogin2022

 

 Om Hernö Gin

Hernö Gin är världens ledande producent av hantverksmässigt framställt gin. Stolta pionjärer som startade Sveriges första gindestilleri 2011.Allt började med en passion för den ädla spritdrycken med dominerande smak av enbär och drömmen om att skapa gin. En resa som tog Hernö Gins grundare Jon Hillgren till platser och gindestillerier världen över i sitt sökande efter kunskap och ginspiration. Till sist bosatte han sig i den lilla byn Dala nära Härnösand i Höga Kusten, Sverige. Hernö Gin skapar världens mest prisbelönta gin med naturliga och ekologiska örter och kryddor i de handslagna kopparpan- norna Kierstin och Marit. Måna om hantverket, transparens i alla led och med fokus på kvalitet, har Hernö Gin siktet inställt på att föra premiumginkulturen in i allas vardagsrum.


Kontakt

Jon Hillgren
Founder
Jon Hillgren