2018-08-30 10:47Pressmeddelande

Halvårsrapport från Hernö Gin: Stark försäljningsökning i Sverige och världen ger goda resultat.

null

– Årets första sex månader har överträffat våra förväntningar rejält med en stark försäljningsökning såväl i Sverige som på våra prioriterade utlandsmarknader, säger Jon Hillgren, vd och grundare av Hernö Gin.

Omsättningen har ökat med 88 procent (5 133 938 kr) jämfört med samma period förra året och resultatet uppgår till totalt 3 005 322 kr, vilket är en ökning med 85 procent.

Halvårsbokslutet för 2018 visar att försäljningen försäljningen på den svenska marknaden har ökat med 156 procent via Systembolaget och till grossister med 175 procent jämfört med samma period 2017.

– Vi ser nu resultatet av att Hernö Gin sedan december 2017 finns på hyllan på i stort sett alla Systembolag i Sverige samt en ökad etablering i restauranger och barer i Sverige, konstaterar Jon.

Den totala omsättningen ökade med 5 133 938 kr (88 procent) jämfört med samma period föregående år, till totalt 10 949 585 kr. Resultatet första halvåret 2018 ökade med 1 375 812 (85 procent) och uppgår till totalt 3 005 322 kr.

Bygger för fortsatt hög tillväxt

– Under våren och sommaren genomfördes en nyemission som syftar till att möta ökad efterfrågan på såväl våra produkter som besök i destilleriet, berättar Jon.

Nyemissionen tecknades av drygt 1 200 personer med en teckningsgrad som uppgick till 560 procent. Tillskottet av aktiekapital finansierar ett nytt besökscenter med intilliggande vinterträdgård samt en ny kontorsbyggnad som är tänkt att stå klart sommaren 2019.

– Vi bygger för framtiden och tar sikte på nya drömmar att förverkliga tillsammans med våra aktieägare och en växande personalstyrka, summerar Jon.


Om Hernö Gin

Hernö Gin har tilldelats 68 Master- and Guldmedaljer i världens största och mest prestigefulla dryckestävlingar. World’s best Gin 2017 och 2018, World’s best London Dry Gin 2017, World’s best Gin & Tonic 2016, San Fransisco World Spirits Competition Double Gold 2017 och Gin Producer of the Year både 2017 och 2016 är några av dem.


Kontakt

Jon Hillgren
Founder
Jon Hillgren