2022-05-04 10:25Pressmeddelande

Drygt tusen nya aktieägare efter lyckad nyemission med teckningsgrad 266%.

Hernö Gin tillförs 11,6 MSEK och välkomnar drygt tusen nya aktieägare efter genomförd nyemission med 266% teckningsgrad. Resultatet av nyemissionen i Hernö Gin där teckningstiden löpte ut den 2 maj 2022 visar att motsvarande 266% av de erbjudna aktierna, har tecknats. Det innebär att även överteckningsoptionen har övertecknats. Hernö Gin kommer att tillföras 11,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Emissionsnettot kommer att användas för notera Hernö Gin för reglerad handel av aktier, vilket ska ske inom tre år. Genom noteringen underlättar det framtida finansiering för ökad tillväxt i bolaget. I september 2021 öppnades Hernö Gin Bar i Stockholm och fler varumärkesbarer ska öppnas inom en femårsperiod. Baren i Stockholm visade positivt driftnetto redan fjärde kvartalet föregående år och är en viktig marknadsföringskanal. Bolaget ska också installera en anläggning för solenergi som inledningsvis ska täcka 80% av elbehovet med siktet inställt på självförsörjning.

­– Att överteckningsoptionen nyttjas fullt ut är över förväntan. Jag är mycket nöjd över det starka flödet från både befintliga och nya ägare. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet mot en introduktion på reglerad marknad och etableringar av nya enheter för vårt framgångsrika koncept Hernö Gin Bar, berättar Hernö Gins vd Jon Hillgren.

Alla får tilldelning genom överteckningsoption
Då teckningsgraden överstiger även den överteckningsoption som har beslutats kommer samtliga att tilldelas ett lägre antal aktier än vad som har tecknats. Samtliga kommer dock att få tilldelning.

­–Avräkningsnota kommer att skickas med post idag och jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna samtidigt som jag tackar för det starka stödet från befintliga ägare som har passat på att fylla på sina innehav, säger Jon.

Hernö Gin har efter nyemissionen 38 408 000 aktier och den har medfört en utspädning om drygt 2%.


Om Hernö Gin

Hernö Gin är världens ledande producent av hantverksmässigt framställt gin. Stolta pionjärer som startade Sveriges första gindestilleri 2011. Allt började med en passion för den ädla spritdrycken med dominerande smak av enbär och drömmen om att skapa gin. En resa som tog Hernö Gins grundare Jon Hillgren till platser och gindestillerier världen över i sitt sökande efter kunskap och ginspiration. Till sist bosatte han sig i den lilla byn Dala nära Härnösand i Höga Kusten, Sverige. Hernö Gin skapar världens mest prisbelönta gin med naturliga och ekologiska örter och kryddor i de handslagna kopparpannorna Kierstin, Marit och Yvonne. Måna om hantverket, transparens i alla led och med fokus på kvalitet, har Hernö Gin siktet inställt på att föra premiumginkulturen in i allas vardagsrum.


Kontakt

Jon Hillgren
Founder
Jon Hillgren